Vynucená evakuace (návod)

https://images.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fimg.ihned.cz%2Fattachment.php%2F420%2F60480420%2FTcpfL4DNMGIhO7tiuk51vgAlFxyKRV9S%2FCR_KRIMINALITA_TRH_BOMBA_PRAHA_5_071.jpg&f=1

Když policejní útvar evakuuje nějaký prostor aby hledal ohlášenou výbušninu, dochází k zastavení, anebo problematizování běžného – sociálního, politického a ekonomického – pohybu na takovém místě. To jde takticky využít. Tak třebas ke zvětšení dopadů stávky, způsobení finanční škody vykořisťovatelům, sabotování represivních institucí, blokování toku kapitálu, zvýšení tlaku na vykonavatele nespravedlností aj.

K evakuaci poldové přistupují ve většině případů, když se k nim dostane oznámení o hrozbě výbuchu. Jen vyjímečně prohledávají rizikové místo za provozu a teda bez evakuace lidí. Existuje způsob jak vynucenou evakuaci spustit snadno a bezpečně. Popsaný postup byl opakovaně PRAXÍ prověřen v průběhu několika roků. Není nám známo, že by někdo při jeho použití byl někdy odhalen, obviněn a odsouzen. Poldové jsou bezradní.

Vynucená evakuace krok za krokem

krok 1: Ujisti se, že tě nesleduje policie. Když pochybuješ, do akce se nehrň.

krok 2: U žádného dalšího kroku nesmíš mít osobní mobilní telefon! Nech ho na vzdáleném místě. Třebas doma v nabíječce.

krok 3: Zajisti si počítač (laptop/notebook). Nesmí být s tebou nijak spojitelný. Zakup ho třebas na bleším trhu v jiné zemi. Vybírej starší typy.

krok 4: Smaž obsah disku. Nevíš co na něm může být. Je lepší, když tam nebude nic.

krok 5: Změň svou MAC adresu ještě předtím, než se vůbec připojíš internetové síti a budeš provádět akci.

krok 6: Nainstaluj si Linux.

krok 7: Stáhni si TOR, ať se můžeš pohybovat anonymně po síti.

krok 8: Bež na místo s veřejnou Wi-fi (kavárna, kino, restaurace…). Někam, co běžně nechodíš. Bacha na rozmístění kamer. Ať žádná netočí tebe u počítače.

krok 9: Spusť TOR. Změň svou IP adresu.

krok 10: Vytvoř si bezpečnou e-mailovou schránku. Udělej to na riseup.net až těsně před akcí.

krok 11: Napiš vzkaz, že dojde k výbuchu na místě, co plánuješ vyklidit. Napiš to rovnou do těla mejlu jako novou zprávu k odeslání. Ne do textového editoru. Nikam to nekopíruj. Použij co nejméně slov, aby jazykovou expertýzou nešlo určit autorství. Nevkládej žádnou textovou ani obrazovou přílohu. Hrozilo by zanechání Metadat.

Zprávu pošli to na e-mail policie. Kontakt má na webu. Přepošli to také několika mediím. Vzápětí se z e-mailu odhlas. Už se do něho NIKDY nepřihlašuj.

krok 12: Vypni počítač. Vyndej z něho baterku a odejdi na bezpečné místo. Počítač NIKDY nenos domu ani na jiná místa s tebou spojitelná. S vyndanou baterkou, ve vodotěsném obalu ho zakopej do země. Učiň to hned po akci. Naplánuj si dopředu místo úkrytu. Nevracej se tam dokud nebude jisté, že tě poldové nesledují. Akce může zvýšit zájem poldů o tebe nebo o tvoje známé. Nedělej nic, co by je mohlo dovést k počítači, stopám nebo komplicům.

krok 13: Počítač NIKDY nepoužívej pro jiné účely něž je tento. Pokud už ho nechceš použít pro opakování akce, znič pevný disk.

 

Poldové a hasiči vyjížděj na místo ohlášeného výbuchu několik minut po přijetí zprávy do e-mailu. Evakuace trvá desítky minut, anebo i několik hodin. Doba a forma závisí na mnoha proměnlivých faktorech.