Entries from May 2014 ↓

Izjava: Napad požarom na DD technik ltd.

SRB_Síť_revolučních_buněkUništili smo pandure koji su se učoporili u našim glavama kad smo se prešli ogradu stražara kapitalizma, nepokolebljivom odlučnošću da promičemo ujedinjenu borbu revolucionarnih mreža ćelija. U subotu 24. maja 2014., na praškim ulicama, neočekivano smo posjetili kompaniju DD Technik Ltd. koja se obogaćuje prodajom videokamera i drugih instrumenata nadzora. Na pragu smo im ostavili usijanu poruku, plamen, dim i pepeo su sami govorili: oni koji se neće pokoriti kontroli, odupiru se i neće dozvoliti da mirno spavate. Continue reading →

Komunikat po podpaleniu DD Technik Ltd – firmy handlującej kamerami monitorującymi

SRB_Síť_revolučních_buněkWspinając się na ogrodzenie wzniesione przez strażników kapitalizmu, zniszczyliśmy gliniarza tkwiącego w naszym umyśle. Zrobiliśmy to z żelazną determinacją by upowszechniać wspólną walkę sieci komórek rewolucyjnych.

W sobotę 24 maja 2014, na ulicach Pragi, złożyliśmy nieoczekiwaną wizytę spółce DD Technik Ltd, bogacącej się na sprzedaży kamer i innych narzędzi obserwacji. Pozostawiliśmy na progu płonącą wiadomość, ogień, dym i popiół przemówiły: ci którzy nie akceptują kontroli, stawią opór i nie dadzą wam spokojnie zasnąć. Continue reading →

Communiqué: Arson attack on DD Technik Ltd.

SRB_Síť_revolučních_buněkWe destroyed the cops that herded into our minds as we climbed the fence of the guardians of capitalism, with steely determination to promote the joint struggle of revolutionary networks of cells. On Saturday 24th May 2014, on the streets of Prague, we made an unexpected visit to the company DD Technik Ltd, who grow rich from the sale of cameras and other instruments of observation. On their doorstep we left a fiery message, flames, smoke and ash spoke for themselves: those who will not submit to control, resist and won’t let you sleep in peace.

Continue reading →

Komuniké: Žhářský útok na prodejnu firmy DD Technik s.r.o

SRB_Síť_revolučních_buněkPřelezli jsme plot, mezi kterým nás chtějí udržet strážci kapitalismu. Nakopali jsme zadky fízlům, které nahnali do našich hlav. Obrnili jsme se odhodláním, abychom podpořili společný boj Sítě revolučních buněk. Na sobotu 24. 5. 2014 jsme naplánovali do Poděbradské ulice v Praze nečekanou návštěvu u dveří firmy DD Technik s.r.o., která bohatne z prodeje kamer a jiných nástrojů šmírování. Při zastávce u dveří nepřátel svobody, byl na jejich prahu zanechán ohnivý vzkaz. Plameny, kouř a popel promluvili jasnou řečí: Ti, které si chcete podrobit a kontrolovat, nyní vzdorují a nenechají vás v klidu spát.

Continue reading →

Napad na sistem videonadzora i naplatnu kućicu

FOTO

Nadahnulo nas je nekoliko izjava koje su nedavno potresli reformistički stereotipni anarhistički pokret. Nadodajemo iduću Mreži Revolucionarnih Ćelija. Najprije smo napali sistem videonadzora. Prouzročili smo materijalnu štetu strukturama i biznisu koji zarađuje na madgledanju osoba. Pored toga, smatramo da se videonadzor koristi kao alibi protiv direktne akcije. Kamere nisu svemoćne. Continue reading →

Atak na kamerę i budki opłat autostradowych

FOTO

Zainspirowało nas kilka komunikatów, które ostatnio zakłóciły konwencjonalny reformizm ruchu anarchistycznego. Dodajemy więc nasz własny w ramach Sieci Komórek Rewolucyjnych. Naszą pierwszą akcją był atak na monitoring. Udało nam się zadać materialne zniszczenia strukturom i biznesowi, który bogaci się dzięki obserwowaniu ludzi. Co więcej uważamy, że obecność kamer wykorzystywana jest w ruchu jako alibi przeciwko akcji bezpośredniej. Jednak kamery nie są wszechmocne. Continue reading →

Attack on camera and toll booth

FOTO

We were inspired by several communiques that recently disrupted the reformist stereotypical anarchist movement. We add the following to the Network Revolutionary Cells. Our first act was an attack on CCTV. We caused material damage to structures and businesses that benefit from watching people to gain profit. Furthermore, we believe that CCTV is used as an alibi against direct action. Cameras are not omnipotent.

Continue reading →

Komuniké: Útok na kamery

FOTO

Nechali jsme se inspirovat několika komuniké, která v poslední době narušily reformistické stereotypní anarchistické hnutí. Přidáváme se tímto k Síti revolučních buněk. Naším prvním činem byl útok na kamerový systém. Způsobili jsme materiální škodu strukturám a firmám, které těží a bohatnou ze sledování lidí. Dále se domníváme, že kamerové systémy slouží jako alibi k tomu, proč nedělat přímé akce. Kamery však nejsou všemocné.

Continue reading →

Izjava: Sabotaža izgradnje luksuzne stanarske zgrade u Pragu

SRB_Síť_revolučních_buněkUjutro 1. maja 2014. revolucionarna ćelija je sabotirala izgradnju luksuzne stanarske zgrade u Pragu. Ova djela su dio napada na aparate moći i izrabljivanja. Za nas to predstavlja i iskrenu kritiku – upućenu našim redovima. Kritika, koja se ne ograničava na riječi, djelima koja ocrtavaju moguće alternative. Continue reading →

Przeciwko gentryfikacji – atak na luksusowe rezydencje

SRB_Síť_revolučních_buněkRankiem 1 maja 2014 w Pradze komórka rewolucyjna dokonała sabotażu luksusowych rezydencji. Atak przeprowadzono w ramach ofensywy przeciw aparatom dominacji i wyzysku, lecz postrzegamy go również jako szerszą krytykę, skierowaną w nasze własne szeregi. Krytykę, której nie ograniczamy do gadania,  kreślącą za pomocą czynu możliwe alternatywy. Continue reading →

Communiqué: Sabotage of the construction of a luxury residential building in Prague

SRB_Síť_revolučních_buněk

On the morning of May 1st 2014 a revolutionary cell sabotaged the construction of luxury residential buildings in Prague. Actions are considered to be part of an offensive against the apparatuses of domination and exploitation. We see it also as a sincere critique – aimed at our ranks. Criticism, which is not limited to words, but about acts that are outlining possible alternatives.

Continue reading →

Komuniké k sabotáži výstavby luxusního rezidenčního domu v Praze

SRB_Síť_revolučních_buněkDne 1. 5. 2014 v ranních hodinách provedla jedna Revoluční buňka sabotáž výstavby luxusního rezidenčního domu v Praze. Provedenou akci považujeme za součást útočné praxe namířené proti aparátům nadvlády a vykořisťování. Vnímáme ji ale také jako upřímnou kritiku mířenou do vlastních řad. Kritiku, která se neomezuje jen na slova, ale projevuje se především v činech rýsujících možné alternativy.

Continue reading →